İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları
GENEL HÜKÜMLER
Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

GENEL

ALICI, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICI tarafından ödenecektir.

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.

Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, SATICI bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENEMEMESİ

ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEMESİ

SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI

Cayma hakkı, koşulları, süresi ve kullanılamayacak ürünlerin detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi‘nin 6 ve 7’inci maddelerinde açıklanmıştır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Sitemiz üzerinden EFT/Havale işlemleri ile alışverişinizi yapabilirsiniz, kredi kartı özelliği için sistem izin verdiğinde kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Alıcının işbu 14 gün içerisinde; sebepsiz, keyfi, vb. durumlarda kullanacağı cayma hakkında söz konusu mal/ hizmet için hâsıl olacak kargo ücreti kapıda ödeme seçeneği ALICI’ ya ait olacaktır. Alıcı bu durumdan kaynaklanacak olan cayma hakkının kullanılmasında kargo ücretini ve kapıda ödeme seçeneğini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Alıcı; hata, kusur, ayıp vb. durumlardaki mal/ hizmet için iade, değişim gibi durumlarda kargo ücretinden sorumlu tutulamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 7. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve onubuldum.com’un web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması, hijyen koşulları kullanıldığında bozulan ürünlerin, yıpranmamış ve bozulmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.

Fatura aslı satıcıya gönderilmezse, bu durumdan dolayı Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
Alışverişe konu mal/ hizmet ticari firma tarafından yapılmışsa, ticari firmanın cayma hakkını kullanması durumunda, fatura aslı ile birlikte satıcı adına kesilecek olan iade faturası birlikte gönderilmelidir, bu hususların sağlanmaması durumunda alıcı olan firmaya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.
Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik) Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan, özel sipariş olarak yapılan, özel olarak tasarlanan ve özel olarak talep edilen vb. ve son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. – Kırtasiye sarf malzemeleri – Her türlü kozmetik ürünleri – Kişisel Bakım Ürünleri, – Her türlü Elektronik ürünler – Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örneğin: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), – Tek kullanımlık ürünler, – Hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlerin iadesi mümkün değildir.

Sipariş iptali durumlarında ise alıcının, ürünler kargoya verilmeden önce Satıcıya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi halde iptal işlemi yapılamaz. Kredi Kartına İade Prosedürü Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. onubuldum.com bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.

Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Tek çekim ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda da onubuldum.com, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani onubuldum.com, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iade ürün bedelinin tamamını tek seferde Bankaya ödeyecek olup, iade tutarları, tek seferde hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.

  1. İademi nasıl yapacağım?Ürünlerinizi kullanılmamış olmak koşuluyla, tüm aksesuarları ve iade formu https://onubuldum.com/formlar ile birlikte eksiksiz bir şekilde 15 gün içerisinde Almış olduğunuz ürünleri, anlaşmalı olduğumuz kargo firması Aras Kargo ile ücretli olarak gönderebilirsiniz.
  2. İade süreci Web sitemiz onubuldum.com adresinden iade formunu eksiksiz olarak doldurunuz İade etmek istediğiniz ürünün kodu, adı, iade nedeni ve istenen diğer bilgiler eksiksiz olarak dordurulmalıdır. İadeniz öncelikle onubuldum müşteri temsilcileri tarafından incelenecek, yukarıda belirtilen şartlara uygun olup olmadığı araştırılacaktır. İade prosedürlerine uygun olan ürünlerin iadesi onaylanacak, ürün ücreti 2 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılacaktır. Bu ücretin hesabınıza yansıması banka prosedürleri gereği 7-15 iş gününü bulabilmektedir. Bu 2 günlük süre, onubuldum.com’un iade ettiğiniz ürünü almasıyla başlayacaktır.
  3. Ürünü değişimi Ürün değişimi için, değişim talebinde bulunduğunuz ürünle beraber paketin içinde bulunan iade/değişim formu üzerine, yerine almak istediğiniz ürünün kodunu ve beden bilgisini yazarak Kargo ile tarafımıza ücretli olarak gönderebilirsiniz. Yerine almak istediğiniz ürün eğer stoklarımızda varsa değişim işleminiz gerçekleştirilecektir. İstediğiniz ürünün stoklarımızda olmadığı görülürse, müşteri temsilcilerimiz size telefon ve mail ile ulaşacaklardır. Değişim işlemini onubuldum.com Mağazamızdan gerçekleştirmek istiyorsanız; Ürünü aynı fiyatlı ya da aradaki fiyat farkını ödeyerek farklı bir ürünle değiştirebilir, Ürün bedeli karşılığı onubuldum.com kullanıcı bakiyesine yansır ve onubuldum.com’da kullanabilirsiniz.
  4. Ürünleri mağazadan iade işlemleri onubuldum.com ‘dan almış olduğunuz ürünleri mağazalarımızdan iade etmek isterseniz ürün bedeli karşılığında yapabilirisiniz.